தொடர்புக்கு

Contact

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்
செம்மொழிச் சாலை
பெரும்பாக்கம்
சென்னை 600 100, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Central Institute Classical Tamil
Chemmozhi Salai
Perumbakkam
Chennai 600 100, Tamilnadu, India.
தொலைபேசி

இயக்குநர் :+91-44- 22540124
அலுவலகம் :+91-44-22540125(நிர்வாகம்)
தொலை நகல் :+91 - 44 - 22540125
மின்னஞ்சல்:ctol@cict.in

வரைபடம்