உருவாக்கம்

Credits

இயக்குநர்

DIRECTOR

பேராசிரியர் இரா. சந்திரசேகரன்

Prof. R. Chandrasekaran

பாடத்திட்டமும் பயிற்சி வடிவமைப்பும்

COURSE AND INSTRUCTIONAL DESIGN

பேராசிரியர் சு.இராசாராம்

Prof. S. Rajaram

பாடப்பொருள் உருவாக்கம்

CONTENT DEVELOPMENT

பேராசிரியர் அன்னி தாமசு

Prof. Annie Thomas

பேராசிரியர் சு.இராசாராம்

Prof. S. Rajaram

முனைவர் ந.தேவி

Dr. N. Devi

இணையவடிவமைப்பு

WEB DEVELOPMENT

திரு சு. கார்த்திகேயன்

Mr. S. Karthikeyan

கல்வியாளர்

Faculty

முனைவர் ந.தேவி

Dr. N. Devi

முனைவர் ந.பெரியசாமி

Dr. N. Periasamy

திரு சு. கார்த்திகேயன்

Mr. S. Karthikeyan

முனைவர் இரா. அகிலன்

Dr. R. Akilan

வல்லுநர்

SUBJECT EXPERTS

பேராசிரியர் சாம் மோகன்லால்

Prof. Sam Mohan Lal

பேராசிரியர் எஸ்.சுப்பிரமணியன்

Prof. S. Subramanian

முனைவர் ம.நயினார்

Dr. M. Nainar

பேராசிரியர் இல.குளோறியா சுந்தரமதி

Prof. L. Gloria Sundramathi

பேராசிரியர் கி.நாச்சிமுத்து

Prof. K. Nachimuthu

முனைவர் இந்திரா மனுவேல்

Dr. Indra Manuel

முனைவர் அரிமளம் சு.பத்மநாபன்

Dr. Arimalam S. Padmanabhan

முனைவர் விமலா நடராஜன்

Dr. Vimala Nadarajan